Çağrı: 0 850 532 32 34 - WhatsApp: 0 532 262 43 02
info@startofisler.com

Şahıs Şirketi Kurmak Maliyeti evraklar 2016

Şahıs şirketi nedir

Bireysel olarak kurulan limited ve anonim şirketlerden daha küçük işlem hacmine sahip olan şirketlere şahıs şirketi adı verilmektedir. Diğer şirketlere nazaran daha kolay ve çabuk kurulmaktadır ve buna paralel olarak maliyeti de azdır. Şahıs şirketlerinde sadece tek bir kişi sorumluluk almaktadır. Şahıs Şirketi borçlandığı zaman şirketinin tek sahibi olan şahıs bundan sorumlu tutulmaktadır. Borçların yanı sıra şirket adına yaşanan bütün sorunlarda ve eylamlerde yine şahıs şirketi sahibi yetkilidir.

Şahıs şirketi nasıl açılır

Şahıs şirketi açabilmek için gerekli olan belgeleri hazırlamak gerekmektedir. Bu belgeleri şahsın kendisi toplayabileceği gibi Start Ofislerde işletmesi olan muhasebeciye noterden vekalet vererek bütün işlemleri onun yapmasını da sağlayabilmektesinizdir. Ücret karşılığında tutacağınız bu muhasebeciniz ilgili kurumlara sizin adınıza başvuru yaparak şahıs şirketi açmanızı sağlayabilmektedir.

Şahıs şirketi açabilmek için gerekli belgeler

Şahıs şirketi açabilmeniz için bazı evrak ve belgelerin bir araya getirilmesi gerekir.
– Resimli ikametgah belgesi (muhtardan alınacak),
– Resimli nüfus cüzdanı sureti (muhtardan alınacak),

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Nüfus cüzdanının aslı,

– İmza beyannamesi (noterden alınacak),

– İşyeri kiralık ise kira kontratı, değilse tapu fotokopisi. (Start Ofislerin Kira Sözleşmesi)

– Varsa mal alış ve demirbaş alış faturaları.

– Varsa vergi numarası

– Tutacağınız Mali Müşavir için Vekaletname

Yapılacak işin türü, amaç ve konu başlıkları tespit edildikten sonra kuruluş işlemlerine başlanır;

1) Muhasebeci sözleşmesi hazırlanır.

2) 2 nüsha işe başlama formu hazırlanıp yukarıda belirtilen evraklarda eklendikten sonra bağlı bulunulan vergi dairesine yoklama tutulması için müracaatta bulunulur.

3) Kullanılacak defter veya defterlerin işe başlama tarihinden önce noterden onaylatılması gerekir.

4) Vergi dairesi ilgili adrese gidip yoklamayı tutup bir nüshasını size verir.

5) Vergi dairesinin sicil servisinden vergi kimlik numaramızı almamız gerekir.

6) Hazırlanan muhasebe sözleşmesinin (% 0,825) ve kira kontratının (% 0,165 kefil varsa % 0,825) damga vergisi beyannamelerinin evrakların düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içinde tahakkuk ettirilmesi gerekir.

7) Vergi Levhası hazılanıp vergi dairesi veya meslek mensubu tarafından onaylanması gerekir.

8) Vergi levhası meslek mensubu tarafından onaylanılırsa

Yukarıdaki belgelerin hepsini bir araya getirdikten sonra ise iş yerinizin alakalı olduğu vergi dairesine bir dilekçe yazmanız gerekecektir. Yazmanız gereken dilekçe örneği hemen alt kısımda mevcuttur.

…….     VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

Konu: İş Yeri Açılışı Hakkında

Daireniz sınırları içerisinde bulunan …….(açacağınız işyerinin adresi yazılmalı) İstanbul / Pendik  / Kurtköy adresinde …….(satışını yapacağınız ürün, veya hizmet alanı yazılmalı)(örn; Yazılım ürünleri…)   Malzemeleri’nin ve ürünlein  Perakende satışı ile ilgili …….(işyerinizin açılış tarihi yazılmalı)tarihinde ticari faaliyetime başlayacağım.

Dairenizce mükellefiyetimin tesisini bilgilerinize arz ederim.

SAYGILARIMLA

…….(Adınız ve Soyadınız  yazılmalı)

Dilekçe yazıldıktan sonra bağlı olunan ilçenin vergi dairesine gidilmesi gerekir. Ancak yukarıdaki belgeler ile başvuru yapmadan önce açacağınız işyerinin sahip olduğu kira kontratının miktarına göre  damga vergisini ödemeniz gerekmektedir. Bütün bu belgeler hazırlandıktan sonra şahıs şirketi açabilmek için başvuru yapılabilirsiniz. İlçenizdeki Vergi dairesinde yapılan bu işlemlerin ardından bir kırtasiyeye giderek devamlı form Fatura almanız ve ardından bu formu faturayı notere onaylatmalısınız.

Evrakları teslim ettikten sonra ne olacak

Bütün evrakları ilçedeki vergi dairesine teslim ettikten sonra şahıs şirketinizin vergi levhasının açılabilmesi için size bir yoklama memuru gönderilecektir. Bu memur ilgili yerin şahıs şirketi açmaya uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Yoklama memuru uygun görür ise size bir yoklama tutanağı verir. Bu tutanağı muhasebecinize vererek şirketiniz adına vergi levhası çıkartabilirsiniz.